Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
HQ

Switch hiện là bảng điều khiển Nintendo chạy lâu nhất

Vào thời điểm Switch 2 ra mắt, bảng điều khiển có thể đã có tuổi thọ 3.000 ngày.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm