Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
The First Descendant
HQ

The First Descendant - Bunny Trailer nhân vật

Tìm hiểu thêm về một trong những game Descendants có thể chơi được có sẵn trong game bắn súng hành động sắp tới của Nexon.

Đoạn giới thiệu

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Sự kiện

Thêm