Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
HQ

Sony báo cáo chỉ có hai trò chơi PS VR2 được sản xuất

Có vẻ như tương lai VR của công ty đang ở trong tình trạng thảm khốc.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm