Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sẽ ra mắt vào năm tới

Phiên bản làm lại của MGS 3 sẽ không đến trong năm nay.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm