Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
HQ

Xbox Games Showcase - Phát lại livestream

Tìm hiểu những gì chúng tôi nghĩ và cách chúng tôi trải nghiệm hội nghị Xbox được chờ đợi từ lâu, nơi chúng tôi thấy nhiều tựa game mà chúng tôi mong muốn được xem và những tựa game khác mà chúng tôi không mong đợi lắm, nhưng chúng tôi rất vui mừng.

Phát lại buổi phát trực tiếp

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm