Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Civilization VII
HQ

Civilization VII - Thông báo trailer

Sid Meier's Civilization VII đã được xác nhận và chúng ta sẽ sớm xây dựng các đế chế mới.

Đoạn giới thiệu

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Sự kiện

Thêm