Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Piece by Piece
HQ

Piece by Piece - Trailer chính thức

Pharrell Williams đang kể câu chuyện cuộc đời mình, nhưng với một bước ngoặt Lego.

Đoạn phim giới thiệu

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm