Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Destiny 2: The Final Shape
HQ

Destiny 2: The Final Shape - Phát lại livestream

Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đánh bại The Witness trong bản mở rộng cuối cùng tạo nên Destiny 2 Light and Darkness Saga.

Phát lại buổi phát trực tiếp

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm