Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Kena: Bridge of Spirits
HQ

Kena: The Bridge of Spirits đến với Xbox vào tháng Tám

Máy chơi game PlayStation độc quyền trước đây sẽ ra mắt ở nơi khác.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm