Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
While Waiting
HQ

While Waiting - Trailer tiết lộ

Trò chơi độc lập này là tất cả về chờ đợi và nghệ thuật không làm gì cả.

Đoạn giới thiệu

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Sự kiện

Thêm