Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Sea of Thieves
HQ

Sea of Thieves đứng đầu bảng xếp hạng PlayStation 5 ở châu Âu vào tháng trước

Trò chơi Xbox đã bán chạy như những chiếc bánh nóng trên nền tảng đối thủ.

GR khác

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm