Tiếng Việt
Gamereactor
Videos
Call of Duty: Modern Warfare III
HQ

Call of Duty: Modern Warfare III - Gameplay PS5 - Sketched Out Skin Showcase

Hiển thị các skin Sketched Out Bundle cho các vũ khí như BlamBlam và Comic Carbine, và skin người chơi Pop-erator.

Lối chơi

Thêm

Video

Thêm

Đoạn giới thiệu phim

Thêm

Đoạn giới thiệu

Thêm

Sự kiện

Thêm