Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức

Thị trường game PC tăng trưởng nhiều hơn so với console vào năm 2023

Nghiên cứu mới cho thấy cuộc đua PC master rất có thể còn sống.

HQ

Chơi game trên PC dường như đã có một năm phục hồi tuyệt vời vào năm 2023. Doanh số bán trò chơi, giao dịch vi mô và đăng ký tăng 8,4% so với doanh thu năm 2022 theo các nhà nghiên cứu tại Newzoo. Thật không may, câu chuyện không giống nhau đối với chơi game console.

Chơi game console vẫn tăng trưởng vào năm 2023, nhưng nó chỉ tăng 0,3%. Trò chơi di động bị xử lý tồi tệ nhất và thực sự bị thu hẹp 2,1% so với năm 2022. Tuy nhiên, nhìn chung cả console và game di động vẫn lớn hơn PC.

Sự phổ biến của chơi game trên PC chắc chắn cũng đã được chứng minh trong năm nay. Helldivers II và Palworld là hai ví dụ đã vượt qua kỳ vọng doanh số nhờ ra mắt PC thành công. Ngay cả khi máy chơi game và điện thoại di động vẫn có thể thống trị thị trường, dữ liệu của Newzoo cho thấy khoảng cách rất có thể đang thu hẹp.Tải nội dung tiếp theo