Tiếng Việt

RSS – Một cách mới để nhận tin tức trên web

Tin tức theo điều kiện của bạn. RSS là một kỹ thuật mới giúp thu thập và xuất thông tin. Điều này có nghĩa là bạn có thể thu thập các mẩu tin tức mà bạn quan tâm và cập nhật những gì đang diễn ra trong thế giới trò chơi. Nói cách khác, nó cung cấp cho bạn thông tin bạn muốn và cần theo điều kiện của bạn.

Dưới đây bạn có thể xem các tệp RSS của chúng tôi – đã sẵn sàng để sử dụng.

Địa chỉ
RSS Feed
Video