Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức
Reacher

Reacher trở lại Prime Video vào năm tới

Tài khoản Ấn Độ của Prime Video đã xác nhận nhiều như vậy.

HQ

Từ lâu chúng tôi đã nghi ngờ rằng loạt phim Reacher của Prime Video sẽ trở lại vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới khi xem xét cách nó là một phần tốt thông qua sản xuất vào tháng Hai, nhưng có vẻ như nó đang nhắm mục tiêu sau này.

Tài khoản X Ấn Độ của Prime Video đã xuất bản một bài đăng nói rằng "Tên tuổi lớn nhất đang hoạt động lại xuất hiện vào năm 2025" với logo Reacher bên dưới. Hy vọng rằng điều này có nghĩa là chương trình sẽ trở lại vào đầu năm 2025, vì chúng tôi đã rất vui mừng để xem chương tiếp theo của câu chuyện này sẽ khám phá điều gì.

Bạn đã sẵn sàng để biết thêm Reacher chưa?

Reacher

Văn bản liên quanTải nội dung tiếp theo