Tiếng Việt

Marcus Persson

Tất cả văn bản của Marcus Persson

HQ
HQ
HQ
0
Phantom Fury Score

Phantom Fury

Marcus đã một lần nữa nhúng ngón chân của mình vào nỗi nhớ tốt và chơi phần tiếp theo của Slipgate Ironworks cho Ion Fury nổi tiếng.

Văn bản: Marcus Persson