Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức
Super Mario Party Jamboree

Một trò chơi Super Mario Party mới sẽ xuất hiện vào tháng Mười này

Nó sẽ cung cấp hơn 110 minigame và sẽ có các chế độ chơi cho tối đa 20 người chơi.

Là một phần của Nintendo Direct, nó vừa được xác nhận rằng một tựa game Super Mario Party mới sẽ xuất hiện trên Nintendo Switch vào cuối năm nay. Nó sẽ được gọi là Super Mario Party Jamboree, và sẽ có một số lượng lớn các minigame và hỗ trợ nhiều người chơi mở rộng.

Chúng tôi được biết rằng Jamboree sẽ mang đến hơn 110 minigame, tất cả đều diễn ra trên một danh sách các bảng khác nhau, bao gồm Mega Wiggler's Free Party, King Bowser's Keep, Roll 'em Raceway, Goomba Lagoon, Rainbow Galleria, Western Land và Mario's Rainbow Castle.

Dường như cũng sẽ có khá nhiều bộ sưu tập các nhân vật để chọn và chơi, chẳng hạn như Mario, Luigi, Princess Peach, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi, Wario, Waluigi, Rosalina, Donkey Kong, Birdo, Bowser, Bowser Jr., Koopa Trooper, Monty Mole, Shy Guy, Boo và Goomba.

Đối với hỗ trợ nhiều người chơi, mong đợi tối đa 20 người chơi có thể cạnh tranh với nhau trực tuyến, giả sử bạn có đăng ký Nintendo Switch Online.

Về thời điểm Super Mario Party Jamboree sẽ xuất hiện trên Switch, trò chơi được thiết lập để ra mắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2024.

HQ
Super Mario Party Jamboree

Văn bản liên quanTải nội dung tiếp theo