Tiếng Việt
Gamereactor
lối sống

Mark Zuckerberg quản lý để làm cho mình trông giống con người trong video mới ngày 4 tháng 7

Chiến dịch PR dường như đang hoạt động.

HQ

Hôm qua là ngày 4 tháng 7 ở Mỹ, và trong khi bên kia ao, chúng tôi không thực sự muốn nhớ lại lần chúng tôi lấy một chữ L lớn chống lại một đám người ghét trà đến mức họ ném nó xuống biển, nó tạo ra một số nội dung thú vị.

Mark Zuckerberg, từng là người đàn ông ít người nhất hành tinh, đã cố gắng làm cho mình trông giống như một người yêu nước thực sự trong một video Instagram mới, nơi anh ta có thể được nhìn thấy lướt trong một bộ tuxedo trong khi cầm bia trong một tay cầm cờ Mỹ ở tay kia.

Hô! Diễn viên đóng thế của Zuckerberg rõ ràng là thật 100%, và rõ ràng là khởi đầu cho quá trình phục hồi của Zuckerberg sau khi bị rách cơ ACL.

Mark Zuckerberg quản lý để làm cho mình trông giống con người trong video mới ngày 4 tháng 7
Đây là một quảng cáo:


Tải nội dung tiếp theo