Tiếng Việt
Gamereactor
lối sống

Instagram thử nghiệm quảng cáo không thể bỏ qua

Có vẻ như không còn cuộn vô tận mà không có quảng cáo.

HQ

Một tính năng mới được gọi là nghỉ quảng cáo đã được Instagram lén lút triển khai, buộc người dùng phải xem một quảng cáo không thể bỏ qua sau một số lần cuộn nhất định. Toàn bộ điều được phát hiện bởi người dùng trên Reddit, những người cũng đã chụp ảnh màn hình của cảnh tượng và bộ hẹn giờ xuất hiện cùng với quảng cáo, cho biết người dùng phải đợi bao lâu trước khi họ có thể tiếp tục cuộn.

Bạn có sử dụng Instagram và bạn có nhận thấy các quảng cáo không thể bỏ qua không?

Instagram thử nghiệm quảng cáo không thể bỏ qua
Đây là một quảng cáo:


Tải nội dung tiếp theo