Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức
Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard có cái nhìn đầu tiên về Xbox Games Showcase

Chúng ta thấy một số khuôn mặt trở lại và nhìn nhanh vào nhân vật chính mới của chúng ta.

HQ

Trong khi chúng tôi đã sẵn sàng đợi đến thứ Ba để xem một cái nhìn đúng đắn về Dragon Age: The Veilguard, chúng tôi đã được xem một đoạn giới thiệu cái nhìn đầu tiên với một số khuôn mặt thân thiện và một số nhân vật mới.

Varric, như mọi khi, trở lại, và anh ấy bắt đầu đoạn giới thiệu bằng một cuộc chiến ở quán bar. Sau đó, chúng ta thấy một loạt các nhân vật khác mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp trong suốt cuộc hành trình của mình, trước khi nhìn vào nhân vật chính trùm đầu của chúng ta.

Xem đoạn giới thiệu cho chính mình bên dưới và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Dragon Age: The Veilguard ra mắt vào mùa thu này.

HQ

Văn bản liên quanTải nội dung tiếp theo