Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức
Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns HD cũng sẽ chiếm ít hơn 10 GB trên Nintendo Switch của bạn

Với kích thước tệp tương tự Mario &; Luigi: Brothership.

HQ

Tuần này, một số danh sách sản phẩm đang xuất hiện cho các trò chơi Nintendo sắp tới được công bố trong Direct gần đây. Chúng ta đã thấy The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sẽ chỉ chiếm hơn 6GB trên bộ nhớ trong Nintendo Switch (hoặc thẻ SD) của chúng tôi, trong khi Mario & Luigi: Brothership sẽ có gần 10GB dung lượng lưu trữ. Bây giờ chúng ta biết rằng Donkey Kong tiếp theo cũng sẽ không vượt qua ranh giới đó.

Danh sách trên trang web của Nintendo Nhật Bản xác nhận rằng Donkey Kong Country Returns HD sẽ cần khoảng 9GB, có nghĩa là trên bộ nhớ cơ bản của mẫu Nintendo Switch tiêu chuẩn đầu tiên, bạn có thể tải xuống tất cả các trò chơi được đề cập ở đây và vẫn còn chỗ cho một vài trò chơi nữa. Nintendo luôn gây bất ngờ với chất lượng kỹ thuật của các trò chơi và dung lượng mà họ yêu cầu ít hơn (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chỉ chiếm hơn 18,3GB), nhưng thật tốt khi biết rằng ngay cả khi có thêm dung lượng lưu trữ trong tay, các tựa game lớn được công bố cho giai đoạn cuối cùng này vẫn có thể được thưởng thức mà không gặp vấn đề gì.

Donkey Kong Country Returns HD

Văn bản liên quanTải nội dung tiếp theo