Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức
Serum

Chúng tôi đang kiểm tra Serum trên GR Live hôm nay

Tham gia với chúng tôi khi chúng tôi cố gắng sống sót trong một thế giới khải huyền nguy hiểm.

HQ

Chúng tôi sẽ bắt đầu loạt các luồng GR Live trong tuần này bằng cách chuyển sự chú ý của chúng tôi sang Game Island Serum, một trò chơi phiêu lưu sinh tồn giao nhiệm vụ cho người chơi sử dụng một chất lỏng không xác định để chống lại các sinh vật thù địch và phát triển mạnh trong một thế giới khải huyền nguy hiểm.

Để xem trò chơi Truy cập sớm này đang hình thành như thế nào, bạn có thể tham gia Rebeca của riêng chúng tôi tại trang chủ GR Live từ thời gian thông thường là 16:00 BST / 17:00 CEST, nơi cô ấy sẽ chơi trong suốt một giờ của trò chơi.

Văn bản liên quanTải nội dung tiếp theo