Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức

Ben và Alex đánh giá và xếp hạng các chương trình Summer Game Fest trên The Gamereactor Show mới nhất

Ubisoft đứng đầu Xbox? SGF Live ở cuối danh sách? Nghe suy nghĩ của chúng tôi về các sự kiện ngay tại đây.

HQ

Bây giờ Summer Game Fest đã ở phía sau chúng tôi, nhómThe Gamereactor Show của Ben và Alex đã quyết định ngồi xuống và tóm tắt, xem xét và xếp hạng bắt đầu mùa sự kiện mùa hè này.

Chúng ta đã cùng nhau nói về Summer Game Fest Live, Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward và một chút về Nintendo Direct gần đây. Sau đó, chúng tôi quyết định so sánh cái này với cái kia, trước khi chia sẻ thứ hạng cá nhân của chúng tôi về các chương trình, kết hợp PlayStation State of Play xảy ra ngay trước đó.

Để xem chương trình nào chúng tôi thích nhất và thứ hạng cá nhân của Ben và Alex là gì, hãy nhớ nghe tập mới nhất của The Gamereactor Show bên dưới hoặc trên Apple Podcasts, Amazon Music / Audible, SpotifySpreaker.Tải nội dung tiếp theo