Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức

Apple Pencil Pro mới thực hiện một số thay đổi lớn trong một gói nhỏ

Một con quay hồi chuyển cải tiến, công cụ xúc giác tùy chỉnh và nhiều hơn nữa đã được thêm vào Apple Pencil.

HQ

Rất nhiều người trong lĩnh vực sáng tạo sử dụng iPad và trong khi không phải tất cả họ đều cần hoặc sẽ được hưởng lợi từ thứ gì đó như Apple Pencil Pro, phụ kiện nhỏ nhưng mạnh mẽ này chắc chắn đang chứng minh giá trị của nó với một loạt các tính năng mới.

Một con quay hồi chuyển cải tiến giúp cung cấp cho nó một số độ chính xác đáng kinh ngạc, một cảm biến mới trong thùng của nó mở ra cơ chế mới cho bạn sử dụng và nó cũng có một động cơ haptics tùy chỉnh. Trong Giao diện nhanh mới nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét cách phụ kiện nhỏ này có thể tạo ra sự thay đổi lớn đối với quy trình làm việc sáng tạo.

HQ


Tải nội dung tiếp theo