Tiếng Việt
Gamereactor
tin tức

AMD xuất bản hướng dẫn đơn giản để tạo chatbot GPT của riêng bạn

Một chatbot AI có thể được truy cập ngay cả khi không có internet để tăng cường bảo mật.

HQ

AMD từ lâu đã chơi đùa với Large Language Model AI Chatbot, bao gồm cả việc sử dụng Retrieval Augmented Generation, điều mà các lập trình viên có thể thấy rất thú vị. Vì lý do bảo mật, chương trình có thể được chạy 100% cục bộ mà không cần internet, do đó đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu.

AMD đã xuất bản hướng dẫn nhỏ về LLM và cách kích hoạt Retrieval Augumented Generation.

Đối với những người muốn có một trợ lý mã hóa AI, AMD cũng có thể hỗ trợ - ý định chơi chữ.

Điều quan trọng cần lưu ý là nó yêu cầu ít nhất một card đồ họa AMD hoặc CPU AMD và được cung cấp cho Gamereactor liên quan đến việc chứng minh hiệu suất AMD so với một sản phẩm cạnh tranh cụ thể.

AMD xuất bản hướng dẫn đơn giản để tạo chatbot GPT của riêng bạn


Tải nội dung tiếp theo